Nicaragua | WereldOuders

Nicaragua

Het katholieke familiehuis in Nicaragua biedt structurele ondersteuning aan 171 kinderen die verweesd zijn of verlaten door hun ouders en 147 kinderen die nog wel ouders hebben maar door armoede geen toegang tot onderwijs en medische zorg.

De kinderen wonen in kleine groepen met vaste verzorgers, krijgen individuele begeleiding, zorg en een volledige schoolopleiding. De kinderen die nog ouders hebben wonen door de week in het familiehuis en gaan in het weekend naar huis.

Op het terrein van het familiehuis is een school gebouwd waar zowel de basisschool als secondary school leerlingen onderwijs krijgen. Er wordt lesgegeven door gekwalificeerde docenten. Het curriculum voldoet aan de vereisten die door het ministerie van onderwijs worden gesteld. In de vakwerkplaatsen krijgen alle jongeren sinds 2014 naast secondary school een opleiding als houtbewerker, naaister, schoenmaker of lasser. Daarna kunnen de jongeren mits zij de capaciteiten hebben gaan studeren aan de universiteit in Managua.

Geef ook arme gezinnen de kans om hun kinderen een toekomst te bieden

Geef kinderen een familie
Hulp aan de gemeenschap

Een thuis is de belangrijkste basis die je als kind kunt hebben. Daar wordt van je gehouden, daar voel je je veilig en van daaruit durf je de wereld in te gaan. Maar als je thuissituatie getekend wordt door armoede, verslaving, geweld of de dood van je vader of moeder, valt die veiligheid weg. Soms is de onveilige situatie in gezinnen tijdelijk. Met professionele hulp en ondersteuning vanuit WereldOuders komt een gezin weer op de rit. Hierdoor kunnen kinderen uiteindelijk ook weer bij hun biologische familie gaan wonen. Dat is het mooiste dat kan gebeuren. Steun arme gezinnen

FacebookTwitterEmail

Een kind in beeld: Lucas, drie jaar, Nicaragua

Lucas is drie jaar oud. Hij werd geboren met een hersenbeschadiging (cerebrale parese). Sinds hij een jaar oud is, neemt Lucas deel aan het Samaritano project in Casa Padre Wasson in Nicaragua. Dit project biedt kosteloos structurele hulp aan kinderen met een beperking uit de gemeenschap. Dankzij dit barmhartige project, bieden wij ook de allerarmsten kinderen met een beperking perspectief op een betere toekomst.

Lees het verhaal van Lucas

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top