Bestuur | WereldOuders

Bestuur

Het bestuur van WereldOuders functioneert met een raad van beheer. Het bestuur en directie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid. De rol van het bestuur is controlerend, faciliterend en strategisch. Het bestuur als geheel beschikt over het vermogen om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan.

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top