Een Fonds op Naam bij leven of testament | WereldOuders

Een Fonds op Naam bij leven of testament

Een Fonds op Naam is een bijzondere manier van vastleggen van uw schenking, legaat of erfstelling. U bepaalt zelf de naam van het fonds. Dit kan een (familie)naam zijn, maar u kunt het fonds ook op naam zetten ter nagedachtenis aan iemand. U kunt op deze manier een familienaam in stand houden of een dierbare eren. Ook bepaalt u de doelbesteding van het geld in het fonds. Hierdoor is het een eerbetoon en schenkingsvorm ineen. Iedereen kan een Fonds op Naam oprichten. Dat kan al bij leven, maar ook door middel van een opgesteld testament. Hierin kan bijvoorbeeld komen te staan dat u de nalatenschap toegevoegd wilt zien aan een, nog bij leven opgericht, Fonds op Naam.

Een Fonds op Naam instellen kan vanaf een bedrag van € 50.000 over een periode van vijf jaar.

Belastingvoordeel

Bij leven kunt u een aanzienlijk bedrag geven aan WereldOuders, waarbij u de besteding spreidt over minimaal 5 jaar. Zo kunt u er fiscaal van profiteren. Ook na uw dood gaan de afspraken, die zijn gemaakt over de besteding van uw fonds, gewoon door. U heeft daarmee het heft in eigen hand wat er met (een deel van) uw vermogen gebeurt.

Heeft u vragen over een Fonds op Naam aan WereldOuders, wilt u graag persoonlijk advies of uw wensen bespreken? We staan u graag te woord. Neemt u voor een vrijblijvend gesprek contact op met onze relatiemanager particuliere Fondsenwerving en Nalatenschappen Danielle Heere. 
Danielle@Wereldouders.nl

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top