Grote giften | WereldOuders

Grote giften

Vermogensfondsen en stichtingen kunnen bij veel projecten echt het verschil maken. Dankzij de vermogensfondsen is het mogelijk om uitbreidingen van de familiehuizen te realiseren, specifieke educatieve programma’s mogelijk te maken, duurzaam te investeren of innovatieve programma’s te steunen die de kinderen en jongeren in de huizen meer mogelijkheden bieden zichzelf te ontwikkelen.

Projecten op maat

Vermogensfondsen kunnen bij WereldOuders een specifiek project steunen en verschil maken in het leven van voorheen thuisloze kinderen. Bij de keuze van het project houdt WereldOuders rekening met de missie en doelstelling van het fonds en de impact die het fonds graag wil maken. Er zijn jaarlijks vele educatieve en medische projecten die steun nodig hebben om gerealiseerd te worden.

Voor een fonds wordt altijd een passend projectvoorstel gemaakt dat inzicht verschaft in de noodzaak van een project, de doelgroep, gewenste resultaten, begroting, dekkingsplan en impact. Donaties worden geoormerkt verzonden naar het desbetreffende familiehuis. Na realisatie van het project ontvangt u altijd een inhoudelijke en financiële rapportage.

Meer informatie ontvangen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Anoek Leschert, anoek@wereldouders.nl of 035 62 64 578.

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top