Guatemala | WereldOuders

Guatemala

De partnerorganisatie van WereldOuders in Guatemala zorgt sinds 1996 voor de opvang en scholing van thuisloze kinderen. In het familiehuis krijgen deze kinderen een liefdevolle en veilige plek waar zij weer kind kunnen zijn; ze krijgen (medische) zorg en een volledige schoolopleiding. Op dit moment wonen 263 kinderen en jongeren in het familiehuis in Guatemala. Zij gaan op het terrein naar school vanaf de kleuterklas tot en met de middle school. Ook wordt er ondersteuning geboden op educatief vlak aan 128 kinderen uit arme gezinnen die in de gemeenschappen rondom het familiehuis wonen.

Onderwijs is voor NPH een van de belangrijkste middelen om armoede tegen te gaan. Met goede opleidingsmogelijkheden vergroot je de kans om je talenten te ontwikkelen en later een zelfstandig inkomen te kunnen genereren. Een belangrijk onderdeel van de scholing van de kinderen is daarom dat zij een praktisch vak leren. Alle studenten volgen gedurende de 3-jarige middle school (7th-9th grade) drie verschillende vakopleidingen van een jaar. Door deze vakopleidingen kunnen zij ervaren wat ze goed kunnen en waar hun interesses liggen. Voor deze vakopleidingen doen zij een examen en krijgen ze een nationaal erkend certificaat van INTECAP. Naast het bakkersvak worden vakopleidingen voor timmerman, lasser, naaister en kok aangeboden.

Geef ook arme gezinnen de kans om hun kinderen een toekomst te bieden

WereldOuders steunt arme gezinnen
WereldOuders steunt arme gezinnen

Een thuis is de belangrijkste basis die je als kind kunt hebben. Daar wordt van je gehouden, daar voel je je veilig en van daaruit durf je de wereld in te gaan. Maar als je thuissituatie getekend wordt door armoede, verslaving, geweld of de dood van je vader of moeder, valt die veiligheid weg. Soms is de onveilige situatie in gezinnen tijdelijk. Met professionele hulp en ondersteuning vanuit WereldOuders komt een gezin weer op de rit. Hierdoor kunnen kinderen uiteindelijk ook weer bij hun biologische familie gaan wonen. Dat is het mooiste dat kan gebeuren. 

FacebookTwitterEmail

Een kind in beeld: Mayte woont met steun van WereldOuders bij haar biologische familie

Mayte is elf jaar oud, komt uit Guatemala en is sinds eind vorig jaar opgenomen in het OneFamily programma. Dit houdt in dat ze bij haar biologische familie woont terwijl ze doorlopende steun ontvangt vanuit het familiehuis.  Zo groeit Mayte op waar ze hoort: bij haar familie.

Lees het verhaal van Mayte

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top