Artsen van het Emma Kinderziekenhuis schieten te hulp | WereldOuders

Artsen van het Emma Kinderziekenhuis schieten te hulp

Zwangere vrouwen, moeders met kinderen en soms hele families wachten in de schaduw onder de bomen geduldig tot het hek opengaat. De wachtrijen van het St. Damien Kinderziekenhuis in Tabarre, een buitenwijk van Port-au-Prince in Haïti, zijn lang, maar vaak kunnen families nergens anders naartoe voor een behandeling. WereldOuders en het Emma Kinderziekenhuis AMC schieten te hulp.

Jaarlijks worden er in het kinderziekenhuis in Haïti 80.000 kinderen geholpen. Enkelen hiervan wonen in het programma, maar komen vooral ook uit de omgeving. De behoefte aan artsen en verplegers is groot. Naast financiële steun en het sturen van vrijwillig medisch personeel, zet WereldOuders zich in voor een samenwerking tussen het St. Damien en vertegenwoordigers van het Emma Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam.

Specialistische baby- en kinderzorg
Eerder dit jaar was Jacqueline Gautier, directeur van het St. Damien, in het AMC voor intensief overleg. Doel van de samenwerking is om de specialistische baby- en kinderzorg te verbeteren. Voor 2018-2019 zijn er vier concrete aandachtsgebieden: hiv-/aidsprogramma’s toegespitst op baby’s en kinderen, hematologie, neonatologie en de opzet van een intensive care unit. Dit najaar reizen de eerste kinderartsen van Amsterdam naar Port-au-Prince om de situatie in kaart te brengen. Gautier kijkt enorm uit naar hun komst en vindt de beoordeling ter plekke van essentieel belang. ‘Te vaak sluit ontwikkelingssamenwerking niet aan op de werkelijke behoeften. Ondanks de beste intenties werkt het dan vaak averechts.’

Uit de slachtofferrol
Ondankbaar? Allesbehalve! ‘Effectieve ontwikkelingshulp gaat over datgene aanbieden waar een land, of in dit geval een ziekenhuis, behoefte aan heeft. Het gaat over gelijkwaardigheid en een actieve rol van degenen die hulp krijgen. Nu zit de ontvangende partij nog te vaak in een slachtofferrol en is er geen ruimte om te zeggen: “Dank, maar we hebben iets anders nodig.” Dat schuurt, maar zo gaat het in de praktijk regelmatig. Dat beeld moet om.’ De ziekenhuisdirecteur heeft veel vertrouwen in de Nederlandse artsen en verplegers: ‘Zij hebben ervaring in het opzetten van samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen in ontwikkelingslanden. Ze weten wat werkt, maar ook wat níet werkt. Dat maakt dat je concrete stappen kunt zetten en niet te lang in de verkennings-fase blijft hangen.’

Trainen en sparren
Door de huidige toestand goed te beoordelen, willen beide partijen exact bepalen waar het ziekenhuis in Haïti het meest baat bij heeft. Bijscholing en coaching? Training van technieken? Medicijnen en apparatuur? Of het aanleggen van digitale medische dossiers? Elk vraagstuk vraagt om andere expertise. Vervolgens wordt een trainingsprogramma opgesteld en komen de artsen van het St. Damien naar Amsterdam voor scholing, maar ook om ervaring op te doen en met professionals te kunnen overleggen en sparren. Aan dat laatste ontbreekt het vaak in Haïti.

Loodzwaar werk
Een van de grootste uitdagingen in het St. Damien is om universitair geschoolde mensen vast te houden. Veel professionals vertrekken naar het buitenland, waar ze onder betere omstandigheden en voor een hoger salaris kunnen werken. Gautier realiseert zich dat het zwaar is om in het kinderziekenhuis te werken. Om haar personeel aan zich te binden, investeert ze met motivatietraining en mental coaching in de individuele ontwikkeling van haar mensen. “Je kunt pas zorgen voor anderen, als je voor jezelf kunt zorgen”, is haar stellige overtuiging. Ook hoopt ze op deze manier het op de loer liggende gevaar van ‘compassion fatigue‘ te kunnen keren. ‘Als je zoveel dood en verderf om je heen ziet, is de lijn tussen empathie en cynisme dun.’ De op handen zijnde trainingen zullen zeker ook bijdragen aan de motivatie van haar mensen. En daarmee aan de kwaliteit van de zorg in het Haïtiaanse kinderziekenhuis.

Dit is een artikel uit het WereldOuders Magazine, editie 03. Klik hier om het hele magazine te lezen

FacebookTwitterEmail

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top