De rol van onze wereldouders in het leven van hun sponsorkind | WereldOuders

De rol van onze wereldouders in het leven van hun sponsorkind

De rol van onze wereldouders in het leven van hun sponsorkind

Als wereldouder sponsor je voor €25,- per maand een kind in een van onze familiehuizen. Voor dit geld draag je bij aan een belangrijk deel van de zorg, opvoeding en scholing van je sponsorkind. De steun van onze wereldouders is daarom van groot belang. Voor de kinderen in onze familiehuizen, die allemaal een verleden kennen van angst, armoede en verlies, is het fantastisch om te merken dat er iemand in een ver land aan hen denkt en om hen geeft! 

Regelmatig krijgen wij van onze wereldouders de vraag tot welke leeftijd zij hun sponsorkind kunnen blijven ondersteunen en wanneer het kind het huis moet verlaten. Ons antwoord luidt dan: ‘We are family’. Een familie, in welke verhouding dan ook, betekent onvoorwaardelijk liefde. Bij je eigen familie hoef je ook niet op een bepaalde leeftijd het huis te verlaten. Zo is dat ook bij de kinderen die in onze familiehuizen wonen.

Het moment waarop je je kind los durft te laten
Nadat het kind de basisschool en de middelbare school heeft afgerond, vragen wij hem/haar een zogenaamd ‘servicejaar’ te doen. Dit is een soort stagejaar waarin ze werkervaring op kunnen doen, maar ook iets teruggeven aan het familiehuis. Zij helpen dan bijvoorbeeld mee in de verzorging van hun jongere broertjes en zusjes. Na dit jaar gaan veel kinderen een vakopleiding doen, variërend van bakker tot schoenmaker en van timmerman tot kapster. Met een vakdiploma op zak kunnen zij een goede start maken op de arbeidsmarkt. Wanneer de kinderen een baan hebben gevonden, verlaten zij in principe het familiehuis. Kinderen die in plaats van een vakopleiding een hogeschool of universitaire studie doen blijven vaak langer onder de zorg van het familiehuis vallen. 

Omdat de schoolsystemen per land verschillen en kinderen vaak op latere leeftijd gaan studeren, is de beëindiging van het wereldouderschap dus niet gebonden aan een leeftijd, maar kun je ervan uitgaan dat je jouw kind kunt blijven steunen tot het op eigen benen kan staan en het familiehuis verlaat. Dat is het moment waarop je je kind veilig los kunt laten, net als in ‘echte’ families!

Meer weten over het sponsoren van een kind in een van onze familiehuizen? Klik dan hier!

FacebookTwitterEmail

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top