Een jaar lang als vrijwilligster in Honduras | WereldOuders

Een jaar lang als vrijwilligster in Honduras

In februari 2015 zag ik toevallig een vacature van WereldOuders voorbijkomen. Ik heb meteen gebeld voor meer informatie. Na dit telefoongesprek en het lezen van de voorwaarden wist ik zeker dat ik dit wilde doen. En ook zal gaan doen!", vertelt Aletta.

Voor de instroom van juli werd ze helaas afgewezen maar ze gaf niet op. In het half jaar dat volgde deed ze meer werkervaring op, werkte ze haar CV bij en maakte ze een extra mooie motivatiebrief. In september kreeg Aletta het verlossende belletje; ze was aangenomen! Ze nam ontslag, boekte haar tickets en pakte haar koffers.

Na eerst vijf weken taalschool kwam ze aan bij het programma Rancho Santa Fé in Honduras. "Het eerste wat me opviel was hoe aanhankelijk de kinderen konden zijn. Ik werd al heel snel geknuffeld en kinderen kwamen zomaar op mijn schoot zitten. Ik schrok hier best van, maar kon me dit gedrag ook wel voorstellen."

Therapie geven ging in Honduras anders dan in Nederland. De kinderen hadden een andere denkwijze dan die waaraan Aletta gewend was en ook door het taalverschil raakte Aletta soms in de knoop. "Ik moest mezelf er vaak aan herinneren dat het soms ook alleen even genoeg was om een kind 45 minuten één op één aandacht te geven en niet te hoeven werken aan leerdoelen of problemen."

Naast therapie had Aletta ook nog een theatergroepje en een Women Impowerment groepje. Hier leerde ze de kinderen op verschillende manieren kennen. "Ik vond het soms moeilijk als ik in conflict kwam met een kind, maar het is ook niet mogelijk dat alle 469 kinderen je aardig vinden. De peuters waar ik mee werkte, vonden me in ieder geval wel heel aardig want die kwamen elke avond aanrennen als ze mij zagen. Dit was één van mijn favoriete momenten van mijn dag."

"Ik heb in dit jaar veel geleerd. Vooral om wat flexibeler te zijn en dingen te aanvaarden omdat ze nu eenmaal zo zijn. Ik heb in dit jaar een nieuwe familie erbij gekregen en ik ben zeker van plan in een paar jaar weer terug te gaan naar Honduras", aldus Aletta.

FacebookTwitterEmail

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top