Geven na leven- Als u nog één keer op wilt komen voor wat u belangrijk vindt | WereldOuders

Geven na leven- Als u nog één keer op wilt komen voor wat u belangrijk vindt

U heeft een sponsorkind, heeft eens een donatie gedaan of doet dat op regelmatige basis. Dankzij uw giften kunnen wij steeds meer kinderen in Latijns-Amerika een toekomst bieden in onze programma's of bij hun familie. Een toekomstperspectief dat zonder uw hulp onmogelijk was geweest. Uw donaties zijn onmisbaar voor deze kinderen! Daarom praten we u in dit artikel bij over de mogelijkheid om na uw overlijden geld na te laten aan een goed doel als het onze. Want ook dan kunt u ons blijven steunen en werken wij verder aan uw idealen.

Een schenking doet u bij leven, een nalatenschap is een belastingvrije schenking na overlijden. Overweegt u zo’n nalatenschap? Dan is het belangrijk dat u dit opneemt in uw testament. Het is niet voldoende om het zelf op papier te zetten: een rechtsgeldige nalatenschap legt u vast bij de notaris. U snapt dat het nooit te vroeg is om hierover na te denken. Zoals u ook nadenkt over uw testament als u een huis koopt, trouwt of kinderen krijgt. Als u WereldOuders ook na uw leven wilt blijven steunen, kan dat op verschillende manieren. U kiest de manier die het beste bij u past.

Een erfstelling
Bij een erfstelling benoemt u WereldOuders voor een bepaald percentage tot mede-erfgenaam. U laat dan bijvoorbeeld alles aan uw kinderen na minus het percentage dat u ons schenkt. Uiteraard kunt u WereldOuders ook als enige erfgenaam benoemen.

Legaat
Bij een legaat laat u een vast deel van de erfenis na. U kunt hierbij denken aan een object, zoals een huis of een kunstwerk, maar ook aan een van tevoren vastgesteld bedrag. In het geval van een legaat legt u dus nu al het exacte bedrag vast dat u na uw overlijden aan WereldOuders wil schenken.

Fonds op Naam
Wilt u zelf bepalen waaraan WereldOuders uw schenking besteedt omdat u bijvoorbeeld affiniteit heeft met een bepaald land of thema waarvoor wij ons hard maken? Vanaf 50.000 euro is er ook de mogelijkheid om u aan een concreet project te verbinden of ons een gerichte opdracht te geven. In dit geval bespreken wij dit heel graag persoonlijk met u, zodat we samen precies kunnen vaststellen waaraan uw geld ten goede komt. Vervolgens neemt u een ‘Fonds op Naam’ op in uw nalatenschap.

Belastingvrij
In bovenstaande gevallen hoeft u geen belasting te betalen over uw schenking. WereldOuders is als goed doel vrijgesteld van erfbelasting (successierecht). Uw nalatenschap komt dus geheel ten goede aan ons werk voor de kinderen in Latijns-Amerika.

‘Een fluitje van een cent’
Meneer Lombert uit Arnhem (91 jaar) schenkt met grote regelmaat aan WereldOuders en heeft de stichting ook opgenomen in zijn testament: “Mijn buurman was in Latijns-Amerika in aanraking gekomen met het werk van WereldOuders en vertelde me dat het geld daar ontzettend goed terechtkomt, wat niet bij elke liefdadigheidsinstelling het geval is”, vertelt hij. Sindsdien steunt meneer Lombert ons. “Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld voor 10.000 euro een huisje laten bouwen voor een gezin in Haïti: Huize Lombert! Dat vond ik een mooi project waar ik graag aan wilde meewerken. Maar de volgende keer dat ik zo’n bedrag besteed, wil ik dat het terechtkomt bij een grotere groep kinderen die het direct nodig heeft. Een voedselproject bijvoorbeeld. Daar heb ik ook over gesproken met WereldOuders. In mijn testament heb ik samen met de notaris via een erfstelling een percentage van mijn nalatenschap gereserveerd voor WereldOuders. Een fluitje van een cent was het!’ Nadenken over de eindigheid van het leven is niet gemakkelijk, maar weet dat u ook na uw overlijden nog van betekenis kunt zijn voor anderen.

Dit is een artikel uit het WereldOuders Magazine, editie 04. Klik hier om het hele magazine te lezen!

FacebookTwitterEmail

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top