Half jaar na aardbeving Haïti; hoe hebben wij uw donatie besteed? | WereldOuders

Half jaar na aardbeving Haïti; hoe hebben wij uw donatie besteed?

Ruim zes maanden geleden, op 14 augustus 2021, werd Haïti getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.2 op de schaal van Richter. Het zuiden van het eiland, waar veel van onze medewerkers familie hebben wonen, werd zwaar getroffen. Het dodental ligt op ongeveer 2.200 personen. Daarnaast raakten er meer dan 12.000 mensen gewond en 50.000 mensen dakloos. Direct na de aardbeving is WereldOuders gestart met het inzamelen van fondsen, via onder andere onze digitale nieuwsbrief en social media, om zo de getroffen families medische hulp, voedselpakketten en tijdelijk onderdak te bieden. Lees hoe wij uw donatie besteed hebben. 

Vanuit ons St. Damien Kinderziekenhuis zijn vrijwel meteen na de verwoestende beving twee medische teams naar het getroffen gebied vertrokken om noodhulp te verlenen. Door de aanhoudende regen, aardverschuivingen en sociale onveiligheid hadden buitenlandse hulporganisaties veel moeite het gebied te bereiken. Dankzij onze lokale contacten in de gemeenschappen konden wij relatief snel primaire hulp bieden.

Korte en langere termijn hulp
In die eerste periode na de aardbeving hebben we 600 mensen voor drie maanden van voedsel kunnen voorzien en 150 tijdelijke shelters gebouwd. Onze lokale partners hebben van de aardbeving in 2010 geleerd dat het ontzettend belangrijk is om mensen ook zo snel mogelijk weer uit de noodopvang te krijgen. Daarom werd een plan opgezet met als doel: uiteindelijk 150 huizen bouwen voor de getroffen families in de gemeenschap. 

Eerste bouw expeditie
Begin oktober is een eerste expeditie opgezet naar de stad Camp-Perrin (45.000 inwoners). Project coordinator Paul Antigua van NPH Haïti: “We hebben met grote moeite Camp-Perrin weten te bereiken. We zijn acht dagen gebleven en in deze periode hebben we: elf huizen kunnen bouwen en tien families die op plekken wonen waar onze trucks niet kunnen komen, hebben bouwmaterialen gekregen. Ook hebben we 400 families uit 9 verschillende gemeenschappen van voedselpakketten kunnen voorzien." 

"We hadden gepland twintig huizen te bouwen, maar het probleem is dat we heel veel plekken niet kunnen bereiken met onze trucks. De bouwmaterialen moesten dus gedragen worden en dat kost heel veel tijd. De regen vertraagde het bouwproces ook, omdat de wegen onbegaanbaar worden en ons electrisch gereedschap schade er schade door oploopt.”

Tweede expeditie
Verder vertelt Antigua: “Onze tweede expeditie in november duurde 10 dagen. Ons team heeft 21 onderkomens kunnen bouwen waarvan twee dienst doen als school. Dit keer hebben we tien families die we zelf niet kunnen bereiken kunnen voorzien van bouwmaterialen, plus 25.000 Gourdes ($250) en 450 families uit diverse districten hebben voedsel en drinkwater gekregen.”

Alternatief plan
Een derde expeditie stond gepland voor begin 2022. De focus lag hierbij op de heropbouw van huisjes, maar ook de voedseldistributies zijn nog hard nodig. Door het aanhoudende geweld, de overvallen en kidnappings in heel Haïti werd besloten dit convoi uit te stellen. Omdat de situatie alleen maar verslechterde en heel veel gezinnen nog steeds dringend behoefte hebben aan medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater werd besloten tot een alternatief plan. In plaats van een convoi te sturen dat direct in het oog springt en relatief makkelijk ten prooi valt aan geweld, werden families uitgenodigd om naar Tabarre (Port au Prince) te komen. Op 19 februari arriveerden 143 gezinnen uit het getroffen gebied. 70 families ontvingen: metalen platen, hout, latten, spijkers, cement, triplex en in totaal 30.000 gourdes ($300) voor transport, alsmede voedselpakketten en hygiënekits. Daarnaast ontvingen 73 families voedselpakketen, hygiënekits en in totaal 20.000 gourdes ($200) voor transport.

Wij zijn blij met het uiteindelijke resultaat en trots op de flexibiliteit, de veerkracht en het doorzettingsvermogen van onze partnerorganisatie in Haïti. Paul Antigua zegt hierover: “Wij kunnen nooit al deze mensen helpen, maar we doen wat we kunnen. Degenen die weer onderdak hebben of binnenkort krijgen zijn ons en dus iedereen die hieraan heeft bijgedragen ontzettend dankbaar.”

Heel veel dank voor alle steun!

FacebookTwitterEmail

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top