Jaarverslag WereldOuders 2018 online | WereldOuders

Jaarverslag WereldOuders 2018 online

Met trots presenteren wij het jaarverslag van WereldOuders over 2018! Lees in dit jaarverslag wat we dankzij de steun van onze trouwe donateurs, gulle sponsoren, bevlogen ambassadeurs, vrijwilligers en actievoerders hebben bereikt voor de kinderen en families in onze programma’s in Latijns-Amerika.

Klik hier om het jaarverslag van 2018 te bekijken! Hieronder zijn de resultaten van het jaarverslag in het kort te vinden.

Resultaten in het kort*:

- 3.090 kinderen en jongeren wonen momenteel bij ons in een familiehuis 
- 2.371 kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen en arme gemeenschappen gaan in onze projecten naar school.
- 42 jongeren studeerden af aan de universiteit, waarvan 15 meisjes
- 308 jongeren studeerden af aan de middelbare school
- 215 jongeren behaalden een vakdiploma
- 88 fulltime vrijwilligers uit 15 verschillende landen zetten zich fulltime in binnen hun eigen vakgebied

In de familiehuizen zijn er in totaal (minus Haïti*):

- 11.512 consulten gedaan door artsen
- 17.178 consulten door verpleegsters
- 21 kinderen ondergingen een operatie
- 2.031 kinderen bezochten een tandarts
- 8.167 kinderen kregen therapie
- 980 kinderen kregen binnen NPH een medische controle
- 1.890 kinderen werden gevaccineerd 

*Cijfers van 2018

FacebookTwitterEmail

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top