NPH OneFamily: voor kinderen én hun familie | WereldOuders

NPH OneFamily: voor kinderen én hun familie

Guatemala

Ons droomscenario: elk kind in Latijns-Amerika groeit op in een veilige, familiaire omgeving, waarin het in staat is het voor hun best mogelijke uit het leven te halen. Ons eerste wapen om die droom werkelijkheid te laten worden zijn onze programma's. Die vormen onze kern, daar komen we vandaan. Maar onze focus is breder geworden. En daarmee ook ons aanbod. Behalve een veilig onderkomen voor thuisloze kinderen bieden we nu ook educatie en gezondheidszorg. Aan de kinderen in onze programma's, maar ook steeds meer aan de omliggende gemeenschap. NPH OneFamily noemen we deze koers, die erop is gericht om de gemeenschap te verstevigen zodat de kinderen zoveel mogelijk kunnen opgroeien waar ze horen: bij hun familie. 

In veel Latijns-Amerikaanse landen worden kinderen uit huis geplaatst omdat de ouders geen geld hebben om hen te kunnen verzorgen. De Verenigde Naties vinden uithuisplaatsing in deze gevallen niet wenselijk. Zij pleiten juist voor het versterken van de familie. Deze gedachte sluit naadloos aan bij de koers die wij varen. Maar in veel landen in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied worden kinderen nu overhaast teruggebracht naar hun familie, ook al is daar geen goede opvang voor ze.

NPH OneFamily richt zich op een verantwoorde hereniging van kinderen met hun familie. Hiervoor wordt een uitgebreide reeks programma’s voor kinderen, gezinnen en gemeenschappen actief ingezet. Met als belangrijkste pijler: garantie dat de kinderen toegang hebben én houden tot onderwijs om zichzelf te kunnen ontwikkelen tot onafhankelijke, sterke volwassenen. Lokale gemeenschappen versterken we met bewustmakingsprogramma's, multidisciplinaire ondersteuning en trainingen in gemeenschapscentra. 

Het bijzondere aan onze aanpak is dat NPH OneFamily niet stopt bij de hereniging van kinderen en hun families. Ook de ondersteuning in het natraject wordt niet vergeten. Dit zijn ze in Latijns-Amerika niet gewend, maar wij zien hereniging niet als iets eenmaligs. Het is een langetermijnproces met verschillende fasen, die elk een ander soort ondersteuning aan families en kinderen nodig heeft. We zijn van mening dat we dan pas kunnen garanderen dat ‘onze’ kinderen ook buiten het programma – in hun familieomgeving – hun volle potentieel kunnen bereiken.

In Honduras is het eerste officiële voorbeeld van NPH OneFamily zichtbaar: hier begonnen we op verzoek van de Hondurese organisatie voor jeugdzorg met het beheren van een tijdelijk huis. Het huis biedt uitstekende tijdelijke zorg, coaching en herintegratie voor kinderen en jongeren. Psychologen en sociaal werkers begeleiden de kinderen bij de teruggang naar huis en jongeren met de overgang naar een zelfstandig leven. Op korte termijn komt er zo’n tweede huis in Honduras en wordt het voorbeeld gedupliceerd in Guatemala. In de komende Jaren zullen de Dominicaanse Republiek, Peru en Mexico volgen, waarna we het programma willen uitrollen in alle landen waarin we actief zijn.

De NPH OneFamily-aanpak is niet nieuw voor ons. We zetten ons al een aantal jaar in voor kwetsbare kinderen en gezinnen in gemeenschappen buiten onze programma's. In 2010, na de aardbeving in Haïti, openden we in het getroffen gebied de Father Wasson Angels of Light-school voor kinderen uit de omgeving. Wat begon als een tijdelijke schuilplaats voor kinderen die ouders uit het oog waren verloren of voor kinderen voor wie de ouders tijdelijk niet meer konden zorgen, is nu uitgegroeid tot een instelling die dagelijks door meer dan 800 kinderen wordt bezocht. Zoveel mogelijk kinderen zijn inmiddels weer herenigd met ouder(s) of familieleden, andere kinderen zijn opgevangen in het programma St. Helene. En het bleef niet bij Haïti; bijna al onze onderwijsprogramma’s zijn toegankelijk voor kinderen uit nabijgelegen gemeenschappen die anders niet naar school kunnen. Omdat de impact hiervan zo groot blijkt, zijn we steeds meer gaan investeren in dergelijke programma’s voor mensen uit gemeenschappen rondom onze programma's. Zo zijn ook ziekenhuizen bijvoorbeeld toegankelijk voor de gemeenschap.

Dit is een artikel uit het WereldOuders Magazine, editie 01. Klik hier om het hele magazine te lezen

FacebookTwitterEmail

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top