Online collecteren voor WereldOuders | WereldOuders

Online collecteren voor WereldOuders

Het is sinds kort mogelijk om online te collecteren voor WereldOuders. Niet zoals gebruikelijk, langs de deuren met een collectebus, maar coronaproof en gemakkelijk via WhatsApp, Facebook of e-mail aan bijvoorbeeld familie en vrienden. 

In samenwerking met Mobile Interaction Company (MIC) heeft WereldOuders een platform voor het online collecteren opgezet. Hiermee kan je eenvoudig online collecteren!

Voedselpakketten
Het zou geweldig zijn als jij voor ons in actie wil komen en online wilt collecteren! Momenteel gaat de opbrengst van de online collecte naar voedselpakketten voor de vele gezinnen in Latijns-Amerika die getroffen zijn door de gevolgen van de coronapandemie. Hiervoor is veel steun nodig! Collecteer daarom voor WereldOuders via een WhatsApp-bericht, e-mail of Facebook en vraag je familie en/of vrienden om te steunen. Zo haal je geld op voor WereldOuders en steun je gezinnen in nood in Latijns-Amerika.

Help mee en collecteer via onze digitale collecte platform!

FacebookTwitterEmail

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top