VN Resolutie focust op kinderen zonder ouderlijke zorg | WereldOuders

VN Resolutie focust op kinderen zonder ouderlijke zorg

Eind december hebben, voor de eerst in de geschiedenis, alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties de noodzaak erkend om te investeren om families bij elkaar te houden. Daarnaast is er erkenning voor de schade die kinderen op kunnen lopen in institutionele zorg. Dit alles is vastgelegd in een VN Resolutie voor de Rechten van het Kind 2019.

Deze Resolutie is een een belangrijk bewijs van de verplichtingen van de lidstaten om kinderen zonder ouderlijke zorg te ondersteunen. Daarnaast dringt de Resolutie erop aan dat alle lidstaten programma’s, beleid en diensten ontwikkelen en implementeren om families te steunen. De onderwerptekst van de Resolutie is door alle deelstaten bij consensus goedgekeurd. Organisaties als WereldOuders, die zich inzetten voor kinderen, kunnen de VN-lidstaten wijzen op de toezeggingen die zij in deze resolutie gedaan hebben en hen oproepen zich eraan te houden.

Bron: Better Care Network, SOS Kinderdorpen

FacebookTwitterEmail

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top