Vrijwilliger in een van onze familiehuizen | WereldOuders

Vrijwilliger in een van onze familiehuizen

Op dit moment is er veel aandacht in de media over “weeshuistoerisme" en krijgen wij hierover veel vragen. Daarom informeren we graag over hoe WereldOuders in deze kwestie staat. WereldOuders werkt uit principe niet met stagiairs. Daarmee staan we volledig achter de visie van o.a. Better Care Network Netherlands, waar naast WereldOuders, ondere andere grote kindorganisaties als UNICEF, Wilde Ganzen en SOS Kinderdorpen zijn aangesloten.

WereldOuders werkt uit principe niet met studenten die stage willen lopen in een weeshuis, noch met schoolverlaters, tussenjaar- of andere korte termijnvrijwilligers. Dit zal voor deze groep ongetwijfeld een leerzame ervaring zijn maar het is niet in het belang van onze kinderen. Onze vrijwilligers in het internationale vrijwilligersprogramma zijn afgestudeerd en gaan als young professional in hun eigen vak aan de slag in een van onze familiehuizen. De voorwaarde is dat ze, naast een relevante opleiding en het kunnen spreken van de Spaanse taal voor de start van het werk, ook minimaal een jaar beschikbaar zijn. Deze laatste voorwaarde is belangrijk. Het duurt namelijk even voordat vrijwilligers gewend zijn en goed functioneren in hun werk. Vrijwilligers stromen allemaal tegelijk in, in januari of juli. Na een jaar (of anderhalf jaar) wordt een vrijwilliger in zijn/haar functie afgewisseld door een andere. Dit zorgt voor continuïteit en voorspelbaarheid hetgeen belangrijk is voor onze kinderen.

Vrijwilligers bij WereldOuders betalen alleen de reis zelf en ontvangen naast kost en inwoning een kleine maandelijkse onkostenvergoeding in het familiehuis. Ook neemt WereldOuders gedurende het jaar dat ze aan het werk zijn de kosten van ziektekosten-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor haar rekening.

Voor medische projecten maken we een uitzondering op deze regel; medische vrijwilligers gaan bij ons wel voor kortere termijn. Ze werken weliswaar direct met de kinderen maar uitsluitend gedurende een incidentele medische handeling. Zo gaat er regelmatig een team tandartsen naar een van de negen familiehuizen, die in circa twee weken alle kinderen kunnen behandelen. Van dit team maakt altijd deel uit een of meer ervaren tandartsen. Daarnaast kan ook een tandheelkunde student in de laatste fase van de opleiding mee gaan met dit team. 

FacebookTwitterEmail

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top