WereldOuders vraagt aandacht voor Internationale Dag van de Ouders | WereldOuders

WereldOuders vraagt aandacht voor Internationale Dag van de Ouders

Familie Guatemala, Latijns-Amerika

Vandaag is het Internationale Dag van de Ouders. Een dag die de Verenigde Naties heeft ingesteld om alle ouders over de hele wereld te eren voor de onzelfzuchtige toewijding aan hun kinderen. Ouders spelen een belangrijke rol bij het opvoeden van kinderen. Iets dat de ambassadeurs van WereldOuders alleen maar kunnen onderstrepen. “Familie is alles voor mij; Onvoorwaardelijke liefde. Alles wat je doet voor je kinderen wordt daardoor gedreven”, aldus Frits Sissing.

Helaas worden kinderen door armoede vaak onnodig gescheiden van hun ouders. Juist dit afgelopen jaar is het risico dat families uit elkaar vallen groter dan ooit. De coronapandemie sloeg keihard toe in grote delen van Latijns-Amerika, waar de meeste mensen ook zonder corona al te kampen hadden met armoede, werkloosheid, en natuurrampen. WereldOuders is er voor deze kinderen, maar ook voor hun familie. Omdat iedere ouder zijn kind een veilig thuis wil bieden en ieder kind een veilig thuis verdiend.

De nood is hoog
De nood is erg hoog in Latijns-Amerika. Ouders zien onder andere door armoede, vaak migratie als enige uitweg. Met of zonder hun gezin. Kinderen worden hierdoor onnodig gescheiden van hun ouders. In de projecten van WereldOuders groeien de kinderen op in een familiesfeer en worden zij liefdevol begeleid. Wij richten ons op het bij elkaar houden van families of het re-integreren van kinderen en families. Hierbij kan gedacht worden aan crisisopvang voor kinderen die in onveiligheid opgroeien en uit huis geplaatst worden, broertjes en zusjes bij elkaar houden in de crisisopvang, familieversterkende activiteiten, re-integratie van kinderen bij hun familie zodra dit mogelijk is en het ondersteunen van families. WereldOuders brengt familie weer bij elkaar en zorgt ervoor dat kinderen niet onnodig uit huis geplaatst worden.

Steun WereldOuders met een donatie.

FacebookTwitterEmail

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top