Organisatie | WereldOuders

Organisatie

WereldOuders is onderdeel van de internationale hulporganisatie Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) en werft fondsen in Nederland voor het werk en de projecten van NPH vanuit haar kantoor in Hilversum. WereldOuders is in 1991 in Hilversum opgericht onder de naam “Stichting Onze Kleine Weeskinderen”. In 2003 is deze naam veranderd in Stichting WereldOuders.

Met een kleine club boeken we grootse resultaten. Bij WereldOuders werken zeven vaste medewerkers, de meeste zijn parttime verbonden aan de organisatie. Naast het vaste team wordt WereldOuders ondersteund door enkele freelancers en kantoorvrijwilligers die zich geheel vrijwillig en belangeloos inzetten voor de stichting. Sinds 1 april 2011 is Pauline Lemberger directeur van WereldOuders.

Team WereldOuders

Team WereldOuders zomer 2016
Team WereldOuders zomer 2016
Team WereldOuders maart 2017
Team WereldOuders maart 2017

Raad van Bestuur

Het bestuur van WereldOuders functioneert met een raad van beheer. Het bestuur en directie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid. De rol van het bestuur is controlerend, faciliterend en strategisch. Het bestuur als geheel beschikt over het vermogen om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan.

Het bestuur van WereldOuders bestaat uit:
Taco Ketelaar- Voorzitter
Albert Meuter- Penningmeester
Alexandra Huttter- New Business

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top