Resultaten en jaarverslag | WereldOuders

Resultaten en jaarverslag

Een veilig thuis, onderwijs en medische zorg vormen de basis voor ieder kind om op te groeien tot zelfstandige volwassenen. Deze basis is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Sinds de oprichting in 1954 heeft NPH een verandering gebracht in het leven van ruim 86.000 kinderen

Resultaten in het kort:*

 • 3.300 kinderen wonen momenteel bij ons in een familiehuis
 • 2.000 kinderen uit arme gezinnen gaan bij ons naar school
 • 246 kinderen behaalden een vakdiploma
 • 203 jongeren haalden hun Highschool diploma
 • 34 jongeren studeerden af aan de universiteit
 • 15.000 kinderen kregen een medisch consult
 • 3.600 kinderen hebben een bezoek aan de tandarts gebracht
 • 125 fulltime vrijwilligers zetten zich in op hun eigen vakgebied
 • 600 kinderen ontvingen medicatie voor chronische ziektes
 • 3500 kinderen werden gevaccineerd

  * Cijfers uit jaarverslag 2016

Impact

Een veilig thuis
Indien kinderen niet bij familie kunnen wonen, biedt WereldOuders hen onderdak in een van onze familiehuizen. Hier krijgen de kinderen, die vaak al veel ellende hebben meegemaakt, een veilig thuis waar ze worden behoed voor geweld en intimidatie. In de familiehuizen blijven broertjes en zusjes bij elkaar.
Kinderen van alle leeftijden zijn welkom in de huizen, ook kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Voor hen is gespecialiseerde hulp aanwezig. De kinderen mogen in het familiehuis blijven tot ze op eigen benen kunnen staan en voor zichzelf kunnen zorgen.

Onderwijs
NPH verzorgt in de projectlanden kleuterscholen, basisonderwijs en middleschool en in sommige landen zelfs speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking. Naast de reguliere lessen op middleschool leren de jongeren een praktisch vak zoals naaister, bakker, timmerman, elektricien of schoenmaker. Hier krijgen zij na afronding een erkend certificaat voor. Kinderen met voldoende capaciteiten krijgen de kans om naar de highschool te gaan of zelfs aan de universiteit te studeren.
Bijzonder aan de werkwijze van NPH is dat alle jongeren na het voltooien van een opleiding een ‘servicejaar’ volgen. Een soort stage waarbij zij werkzaam zijn in het familiehuis. Ze werken op het gebied van hun opleiding zodat ze een bijdrage leveren aan het familiehuis en tegelijkertijd werkervaring opdoen.

Medische zorg
De kinderen in de familiehuizen kunnen rekenen op adequate gezondheidszorg. Alle familiehuizen beschikken over een kleine interne kliniek voor de medische basiszorg. Ook aan de gemeenschap wordt structurele medische hulp geboden. Onder andere door een speciale polikliniek in Honduras en een naar Westerse maatstaven functionerend kinderziekenhuis in Haïti waar jaarlijks meer dan 80.000 kinderen gratis medisch hulp ontvangen.

Zelfvoorziening
Het doel van de familiehuizen is zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn zodat de huizen en de kinderen minder afhankelijk zijn van donaties. Daarom worden bij alle huizen agrarische en veeteelt projecten opgezet. Dit bespaart kosten voor inkoop van groente, fruit, vlees, eieren en melk.
Ook wordt geïnvesteerd in duurzame oplossingen voor energie en water zoals zonnepanelen, zonneboilers en afvalwater zuiveringssystemen. Het bespaart structurele kosten, maakt de huizen minder afhankelijk van onverwachte prijsstijgingen en is bovendien beter voor het milieu.

Jaarverslag

Elk jaar maken wij de balans op. In ons jaarverslag lees je de resultaten en bestedingen van het afgelopen jaar. Bekijk het jaarverslag online. Het jaarverslag digitaal of per post ontvangen? Neem contact met ons op.

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top