Jaarverslag - wat wij bereikten in Latijns-Amerika | WereldOuders

Resultaten en jaarverslag

Elk jaar maken wij de balans op in ons jaarverslag. Hierin zijn de resultaten en bestedingen van het afgelopen jaar te vinden.

Bekijk het jaarverslag over het jaar 2021.

Bekijk hier de jaarrekening over het jaar 2021.

Het jaarverslag per post ontvangen? Neem contact met ons op.

Resultaten in het kort

Een veilig thuis, onderwijs en medische zorg vormen de basis voor ieder kind om op te groeien tot zelfstandige volwassenen. Deze basis is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Sinds de oprichting in 1954 heeft NPH een verandering gebracht in het leven van ruim 86.000 kinderen!

Resultaten in het kort*:

 • 3.013 kinderen en jongeren wonen momenteel bij ons in een van de projecten
 • 3.411 kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen en arme gemeenschappen gaan in onze projecten naar school
 • 118 jongeren studeerden af aan de universiteit (waarvan 63% meisjes)
 • 327 jongeren ontvingen een middelbare schooldiploma (waarvan 51% meisjes)
 • 35  jongeren ontvingen een vakdiploma
 • 27 fulltime vrijwilligers uit 6 verschillende landen hebben zich fulltime in binnen hun eigen vakgebied ingezet

  In de programma's zijn er in totaal (minus Haïti)**:
 • 119.801 consulten gedaan door artsen en verpleegsters
 • 2.078 bezochten een tandarts
 • 4.213 kinderen kregen therapie
 • 1.673 kinderen en jongeren kregen een jaarlijkse medische controle
 • 1.996 kinderen werden gevaccineerd (excl. Covid-19) 
 • 4.423 COVID-19 vaccinaties gegeven aan kinderen, jongeren en personeel
 • 63 kinderen en volwassenen met een beperking zijn ondersteund

  * Cijfers van 2021
  ** De cijfers van de medische projecten in Haïti in het algemeen en het St. Damien Kinderziekenhuis in het bijzonder zijn terug te vinden in het jaarverslag. 

Impact

Een veilig thuis
Indien kinderen niet bij familie kunnen wonen, biedt WereldOuders hen onderdak in een van onze programma's. Hier krijgen de kinderen, die vaak veel  hebben meegemaakt in hun leven, een veilig thuis. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom in de huizen, ook kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Voor hen is gespecialiseerde hulp aanwezig. De kinderen mogen in het programma blijven tot ze op eigen benen kunnen staan en voor zichzelf kunnen zorgen. In de programma's blijven broertjes en zusjes bij elkaar.

Onderwijs
WereldOuders verzorgt in de projectlanden kleuterscholen, basisonderwijs en middelbaar onderwijs en in sommige landen zelfs speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking. Naast de reguliere lessen op middelbare school leren de jongeren een praktisch vak zoals naaister, bakker, timmerman, elektricien of schoenmaker. Hier krijgen zij na afronding een erkend certificaat voor. Kinderen met voldoende capaciteiten krijgen de kans om na de middelbare school aan de universiteit te studeren. Bijzonder aan de werkwijze van WereldOuders is dat alle jongeren na het voltooien van een opleiding een ‘servicejaar’ volgen. Een soort stage waarbij zij werkzaam zijn binnen het programma. Ze werken in hun eigen vakgebied zodat ze een bijdrage leveren aan het programma en tegelijkertijd werkervaring opdoen.

Medische zorg
De kinderen in de programma's kunnen rekenen op adequate gezondheidszorg. Alle programma's beschikken over een kleine interne kliniek voor de medische basiszorg. Ook aan de gemeenschap wordt structurele medische hulp geboden. Onder andere door een speciale polikliniek in Honduras en een naar Westerse maatstaven functionerend St. Damien Kinderziekenhuis in Haïti waar jaarlijks meer dan 80.000 kinderen gratis medisch hulp ontvangen.

Zelfvoorziening
Het doel van onze programma's is om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn zodat de huizen en de kinderen minder afhankelijk zijn van donaties. Daarom worden bij alle huizen agrarische en veeteelt projecten opgezet. Dit bespaart kosten voor inkoop van groente, fruit, vlees, eieren en melk.
Ook wordt geïnvesteerd in duurzame oplossingen voor energie en water zoals zonnepanelen, zonneboilers en afvalwater zuiveringssystemen. Het bespaart structurele kosten, maakt de huizen minder afhankelijk van onverwachte prijsstijgingen en is bovendien beter voor het milieu.

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top