Schenken en nalaten | WereldOuders

Schenken en nalaten

Een kind dat opgroeit in een liefdevolle familie gaat vaker naar school, heeft meer kans op een goede baan en geeft deze kansen later ook door aan zijn of haar eigen kinderen. Kortom: wat een kind leert, geeft een kind door. Generatie op generatie.

Om die liefdevolle warme familie te creëren, bieden wij structurele steun. Je kunt bijdragen door onder andere het afsluiten van een periodieke schenking en/of door WereldOuders op te nemen in het testament na overlijden. 

Periodiek schenken met belastingvoordeel

Heb je het voornemen om jouw sponsorkind of onze projecten minimaal 5 jaar achtereen te steunen? Dan is het een goed idee om dit vast te leggen in een onderhandse akte. Middels periodiek schenken steun je de kinderen in onze programma's op structurele wijze. Deze periodieke giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Sinds januari 2014 is het niet meer verplicht om de periodieke schenking vast te leggen in een notariële akte (en zijn er dus geen notariskosten meer). Je kunt gebruik maken van een zogeheten onderhandse akte. Deze akte is gratis op te vragen (of te downloaden) bij de Belastingdienst. Met een “onderhandse” akte heb je dus recht op belastingaftrek. Afhankelijk van de belastingschijf waarin je valt, kan de belastingaftrek oplopen tot 52%. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van je inkomen.

Je kunt ook gebruik maken onze “Overeenkomst – Periodieke Gift in Geld”. Deze is gebaseerd op de onderhandse akte van de Belastingdienst maar geeft de mogelijkheid om uw wijze van betalen te specificeren en vermeldt reeds onze gegevens. Download het formulier hier.

Voor meer informatie over de fiscale details adviseren wij om contact op te nemen met de Belastingdienst via de Belasting Telefoon: 0800-0543.

WereldOuders opnemen in je testament

Goed doen, voor nu en voor later. Iets mooiers dan een liefdevol thuis kun je niet nalaten. Wil je een gift nalaten aan WereldOuders? Wij zorgen ervoor dat je nalatenschap goed terecht komt. Met jouw hulp geven we kinderen die geen familie meer hebben en kinderen die niet meer bij hun eigen familie kunnen wonen een nieuwe familie. In de omgeving van het familiehuis steunen we kwetsbare lokale families om te voorkomen dat kinderen in de steek worden gelaten. 

Je kunt hier op een bijzondere manier aan bijdragen door WereldOuders als goed doel op te nemen in je testament. Deze manier van schenken heeft ook fiscale voordelen, aangezien WereldOuders een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Dus of het nu om een groot of een klein bedrag gaat, uw totale gift komt ten goede aan de kinderen. 

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top