Steun een project

Ieder familiehuis ontvangt van WereldOuders jaarlijks een financiële toezegging die bijdraagt aan de basiszorg van de kinderen. Naast deze basiszorg per familiehuis, draagt WereldOuders bij aan de financiering van bijzondere projecten. Het betreft hier lopende projecten zoals (universitaire) studies, vakopleidingen, verbouwingen, renovaties, groot materiaal zoals auto’s en bussen en projecten die NPH uitvoert in de lokale gemeenschappen. Denk hierbij aan mobiele klinieken voor medische zorg en ondersteuning van arme gezinnen. Voor deze projecten worden extra fondsen geworven via stichtingen, vermogensfondsen en bedrijven. Maar ook particulieren kunnen hier een steentje aan bijdragen. Hieronder een overzicht van actuele lopende projecten waar wij aan bijdragen.

Geef ook arme gezinnen de kans om hun kinderen een toekomst te bieden

WereldOuders steun de gemeenschap
WereldOuders steun de gemeenschap

Een thuis is de belangrijkste basis die je als kind kunt hebben. Maar als je thuissituatie getekend wordt door armoede, verslaving, geweld of de dood van je vader of moeder, valt die veiligheid -soms tijdelijk- weg. WereldOuders biedt professionele hulp en ondersteuning aan arme gezinnen om hen weer op de rit te krijgen. Hierdoor kunnen kinderen bij hun biologische familie blijven wonen. Wij zorgen wij voor kleding, voeding, scholing en medische hulp. WereldOuders wil deze kwetsbare families blijven steunen.

FacebookTwitterEmail

Chicas poderosas

Chicas poderosas
Chicas poderosas

Veel van onze meisjes in de familiehuizen hebben een laag zelfbeeld, moeite met het uiten van hun gevoelens en beperkte kennis over het leven buiten het familiehuis. Door middel van het Chicas Poderosas project bieden wij deze tienermeisjes een veilige ruimte om hun ervaringen te bespreken, kennis op te doen en daarnaast hen aan te moedigen om de kracht en het vertrouwen in zichzelf te vinden. 

Help ons levens redden

St. Damien Kinderziekenhuis in Haiti
St. Damien Kinderziekenhuis in Haiti

Gezien het uitzonderlijk hoge kindersterftecijfer aan chronische en behandelbare ziektes, werd in 1989 het St. Damien Kinderziekenhuis geopend. De medische programma’s van het St. Damien Kinderziekenhuis dragen bij aan de strijd tegen kindersterfte. Het ziekenhuis biedt 213 bedden en heeft o.a. een afdeling verloskunde, neonatologie, oncologie, chirurgie, HIV en intensive care. Het St. Damien is het enige gespecialiseerde kinderziekenhuis op Haïti waar kinderen gratis hulp krijgen.

Basisbehoeften voor ieder kind

Basiszorg voor elk kind
Basiszorg voor elk kind

Luiers, babyvoeding of een zacht dekentje. Een knuffel. Nieuwe onderbroeken. Hulp bij het verwerken van traumatische herinneringen. Boeken om hun hoofd te vullen met mooie, nieuwe verhalen. Medicijnen om beter te worden. Gezonde voeding om groot te worden. De basis die wij de kinderen bieden is dezelfde basis die ouders hun kind bieden. In de familiehuizen groeien de kinderen op in een familiesfeer en worden zij liefdevol begeleid.

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top