Steun een project

Ieder familiehuis ontvangt van WereldOuders jaarlijks een financiële toezegging die bijdraagt aan de basiszorg van de kinderen. Naast deze basiszorg per familiehuis, draagt WereldOuders bij aan de financiering van bijzondere projecten. Het betreft hier lopende projecten zoals (universitaire) studies, vakopleidingen, verbouwingen, renovaties, groot materiaal zoals auto’s en bussen en projecten die NPH uitvoert in de lokale gemeenschappen. Denk hierbij aan mobiele klinieken voor medische zorg en ondersteuning van arme gezinnen. Voor deze projecten worden extra fondsen geworven via stichtingen, vermogensfondsen en bedrijven. Maar ook particulieren kunnen hier een steentje aan bijdragen. Hieronder een overzicht van actuele lopende projecten waar wij aan bijdragen.

Een pick-up truck voor voedseltransporten in Haïti

Gezocht: een wagen die de wegen in Haïti trotseert, de veiligheid van het personeel garandeert en er bovenal voor zorgt dat onze kinderen voldoende te eten krijgen. In elke editie van ons nieuwe magazine vragen we uw speciale aandacht voor een project dat nog financiering nodig heeft. In dit nummer: een pick-up truck voor voedseltransporten in Haïti.

Normaliter rijdt er meerdere keren per week een pick-up truck in Haïti van het familiehuis in bergdorp Kenscoff 25 kilometer naar de markt in hoofdstad Port-au-Prince om eten in te slaan. De pick-up is oud en onbetrouwbaar en de hoge onderhoudskosten drukken enorm op het budget van het familiehuis. Sinds eind oktober rijdt deze pick-up definitief niet meer. We zoeken een pick-up die de wegen in Haïti kan trotseren, de veiligheid van het personeel kan garanderen en er bovenal voor zorgt dat onze kinderen voldoende te eten krijgen.

Samen gezond opgroeien
De 434 kinderen tussen de 3 en 14 jaar in familiehuis Kay St Hélène in Haïti zijn wees of verlaten door hun ouders. Elk huis op het terrein biedt onderdak aan vijftien tot twintig kinderen en hun twee verzorgers. De kinderen krijgen (medische) zorg, onderwijs én de kans om in een veilige omgeving met elkaar op te groeien. Daarnaast verwelkomt de school op het terrein dagelijks 528 externe kinderen van wie de ouders het financieel niet makkelijk hebben. Tegen een kleine vergoeding kunnen ook zij toch naar school en krijgen ze dagelijks een gezonde maaltijd.

 Het belang van goed eten
Het is ongelooflijk belangrijk dat we er op een verantwoorde manier voor kunnen zorgen dat alle kinderen dagelijks minimaal één voedzame maaltijd krijgen. Dit komt niet alleen hun lichamelijke gezondheid ten goede, waardoor ze zich beter kunnen ontwikkelen, maar met een gevulde maag kunnen de kinderen zich ook beter concentreren op school. Betere schoolprestaties dragen uiteraard weer bij aan de toekomstperspectieven van de kinderen.

Helpt u mee?
De nieuwe pick-up die we op het oog hebben, is bestand tegen de slechte staat van de weg. Hij bevat bovendien voldoende capaciteit om al de benodigde etenswaren te vervoeren. Deze Mitsubishi kost 53.271 euro. We hebben al een donatie ontvangen van 9.580  euro. Voor de resterende bedrag zoeken wij donateurs. Wilt u ons helpen? Elke bijdrage is heel erg welkom!

 

FacebookTwitterEmail

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top