Testimonials | WereldOuders

Testimonials

Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze organisatie, maar nog veel meer voor de kinderen in onze programma's. Zaken als bijvoorbeeld remedial teaching, creatieve therapie, extra verpleegkundige zorg, fysiotherapie en tandheelkundige zorg, zijn zonder de inzet van vrijwilligers niet mogelijk.

Lees hieronder verhalen van vrijwilligers die in een van de negen landen werkzaam zijn of zijn geweest. Mocht je contact willen opnemen met een van hen of andere vrijwilligers, laat het ons weten!

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top