Trotse partner van NPH | WereldOuders

Trotse partner van NPH

WereldOuders is onderdeel van de internationale hulporganisatie Nuestros Pequeños Hermanos (NPH).  Nuestros Pequeños Hermanos betekent letterlijk “Onze kleine broertjes en zusjes”. NPH is opgericht in 1954 in Mexico door de Amerikaan William B. Wasson (1923-2006).

NPH biedt structurele steun in de vorm van onderdak, medische zorg en onderwijs aan kwetsbare kinderen en families in Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru.

NPH International

NPH heeft fondsenwervingskantoren in Europa, Canada, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. Ondanks het feit dat de programma's en fondsenwervende kantoren zelfstandig opereren om hun doelstellingen te behalen, zijn allemaal onderdeel van de warme NPH familie.

De Europese kantoren hebben zich verenigd als NPH Europa om kennisoverdracht m.b.t projecten en fondsenwervende activiteiten te stimuleren. In 2012 is WereldOuders directeur Pauline Lemberger toegetreden als bestuurslid van NPH Europe. De Europese fondsenwervende kantoren hebben als NPH Europa één keer per jaar een internationale vergadering. Het doel van deze bijeenkomst om de overkoepelde vraagstukken te bespreken en kennis te delen onder leiding van de internationale board (NPHI).

WereldOuders draagt, net als de andere fondsenwervende kantoren, bij aan het werk en de projecten van NPH door het werven van fondsen door middel van publiciteit, campagnes en andere activiteiten. Deze fondsen worden direct overgemaakt aan het desbetreffende programma en/of project.

De oprichter van NPH William B. Wasson

Na het afronden van de studies Rechten & Sociologie vertrok de Amerikaan William B. Wasson naar Mexico. In 1953 werd hij tot priester gewijd in het stadje Cuernavaca. Fr. Wasson was geraakt door de armoede in Mexico en richtte een dagverblijf op om de allerarmste kinderen van de straat te houden. Toen een van de straatkinderen geld stal uit de collectebus van de kerk, realiseerde Fr. Wasson zich dat alleen opvang overdag niet genoeg was. Wat deze kinderen nodig hadden was een veilig thuis. Hij wist acht straatjongens uit de gevangenis te krijgen en richtte voor hen een programma op. Het begrip ‘familie’ stond hoog in het vaandel. De kinderen moesten zich geborgen en gesteund voelen zoals in een familie en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid dragen die een familie met zich mee brengt.

Hiermee legde Fr. Wasson het fundament voor NPH zoals het nu is. In de decennia die volgden, breidde het werk van NPH zich langzaam uit en onderschreven veel mensen de missie en visie van Fr. Wasson. Dit resulteerde in programma's in negen landen in Latijns-Amerika en fondsenwervende kantoren over de hele wereld; zo ook in Nederland. WereldOuders werd in 1991 in Hilversum opgericht onder de naam “Stichting Onze Kleine Weeskinderen”. In 2003 is deze naam veranderd in Stichting WereldOuders.

Fr. Wasson overleed in 2006.

 Fr. Wasson in El Salvador in 2003

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top