Veelgestelde vragen wereldouderschap | WereldOuders

Veelgestelde vragen wereldouderschap

Lees op deze pagina de antwoorden op de veel gestelde vragen over het wereldouderschap. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via info@wereldouders.nl 035-626 4578.

Hoe onderhoud ik contact met mijn sponsor-kind?

Allereerst ontvangt u een introductiebrief van uw kind of zijn of haar begeleider. Jaarlijks krijgt u een kerstkaart met daarbij een foto en (afhankelijk van de leeftijd van het kind en het land) een schoolrapport. Verder kunt u zelf post sturen waar uw sponsorkind op kan reageren. Jonge kinderen maken een tekening of de verzorgers schrijven een kort briefje namens het kind. Oudere kinderen schrijven, soms met hulp, briefjes in hun moedertaal. We kunnen echter de kinderen niet verplichten te schrijven. Uiteraard bent u als wereldouder ook niet verplicht uw sponsorkind te schrijven.

Wat kan ik sturen?

Voor de kinderen is het een feest om post te ontvangen van hun wereldouders. Met een briefje of een kaart doet u uw sponsorkind een groot plezier. Ansichtkaarten en foto’s vinden ze ook erg leuk of u kunt een velletje stickers of een kleurplaat meesturen. De brief mag niet groter zijn dan A-4 formaat en niet zwaarder wegen dan 250 gram. Tevens moet het door de brievenbus passen. Wij sturen geen pakketjes vanwege de hoge kosten.

Kan ik mijn kind een e-mail sturen?

U kunt uw sponsorkind ook e-mailen via het digitale e-mail platform. Uw bericht komt dan een stuk sneller bij uw kind aan. Indien u een e-mail stuurt naar uw sponsorkind, ontvangt u zijn of haar antwoord altijd via het digitale e-mail platform terug. Op deze manier kunnen we besparen op de portokosten en de doorlooptijd verhogen.

In welke taal kan ik schrijven?

U kunt in het Nederlands schrijven of in de taal die gesproken wordt in het desbetreffende land. De officiële taal in Haïti is Frans. In de overige landen van Latijns-Amerika wordt Spaans gesproken. Wij willen u verzoeken niet in het Engels te schrijven. De in het Nederlands geschreven brieven worden door onze vrijwilligers vertalers vertaald voor we ze doorsturen naar de programma's in Latijns-Amerika. Ook de post van uw sponsorkind wordt vertaald voordat we de post naar u toesturen.

Hoe verstuur ik de post en waarheen?

De brief voor uw kind doet u in een open, ongefrankeerde enveloppe waarop u de volgende gegevens vermeldt:

Uw correspondentienummer
Uw voor- en achternaam
Naam kind
Land kind

Deze enveloppe stopt u in een gefrankeerde enveloppe die u stuurt naar:

WereldOuders
T.a.v. Afdeling Kindsponsoring
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum

Hoe komt de post bij mijn sponsorkind terecht?

WereldOuders stuurt geregeld brieven voor de kinderen naar elk programma. Na ontvangst van de post voor uw sponsorkind wordt deze geregistreerd, indien nodig vertaald en vervolgens met de eerstvolgende zending doorgestuurd naar het betreffende land. Post versturen van en naar onze projectlanden duurt lang. Erg lang soms. De infrastructuur en de postbezorging zijn niet van het niveau waar wij in Nederland aan gewend zijn. Als richtlijn kunt u daarom het beste een periode van twee à drie maanden aanhouden tussen het moment dat u uw post verstuurt en het moment waarop u antwoord kunt verwachten. Om zeker te zijn dat verjaardagspost en kerst- of paaspost op tijd bij uw sponsorkind terecht komt, kunt u deze het beste anderhalve maand van tevoren naar ons toe sturen zodat u zeker weet dat uw brief op tijd aankomt of kunt u ervoor kiezen om uw kind een e-mail te sturen.

Mijn sponsorkind noemt mij in zijn brieven ‘padrino’. Wat is dat?

‘Padrino’ is een Spaans woord dat peetvader betekent. In onze tehuizen wordt u, als wereldouder, zo genoemd. Voor ons bent u een wereldouder, voor uw Spaanstalige kind bent u een ‘padrino’ of een ‘madrina’ (peetmoeder). Voor de kinderen in Haïti bent u een ‘parrain’ of ‘marraine’. Net zoals wij Moederdag en Vaderdag vieren, wordt in onze tehuizen elk jaar rond 30 mei ‘Día del Padrino’ (Padrinodag) gevierd. Voor de kinderen is dit een feestelijke dag waarop ze vieren dat ze wereldouders hebben.

Kan ik mijn sponsorkind een cadeau sturen?

Nee, dit kan pertinent niet. In onze programma's spelen de begrippen delen en rechtvaardigheid een grote rol. Om rechtvaardigheid en eerlijk delen te stimuleren bij de kinderen en om onderscheid en afgunst te voorkomen, is het niet mogelijk om cadeautjes naar uw sponsorkind te sturen. Als u toch wat extra’s wilt doen voor de verjaardag van uw sponsorkind of voor Kerstmis, dan kunt u geld overmaken o.v.v. de naam van uw sponsorkind en de gelegenheid waarvoor u het kind dit extraatje geeft. Dit geld wordt gestort in het ‘Sharing Fund’.

Wat is het Sharing Fund?

Dit is een fonds waarnaar u geld kunt overmaken als u iets extra’s wilt doen voor uw sponsorkind ter gelegenheid van bijvoorbeeld Kerstmis of een verjaardag. Van het geld in dit fonds wordt voor elk kind in onze programma's een verjaardagscadeau en een kerstcadeau gekocht. Daarnaast wordt het geld gebruikt voor extraatjes zoals een bezoek aan de dierentuin, een feest of een ijsje op een warme dag. Hoe meer geld er in het Sharing Fund zit, hoe meer extra activiteiten er georganiseerd kunnen worden voor de kinderen. Het geld dat u overmaakt voor uw sponsorkind gaat naar het Sharing Fund van het land waar uw kind woont. Uw kind wordt daarover ook geïnformeerd zodat hij weet dat hij zijn cadeautje van zijn wereldouder krijgt.

Tot welke leeftijd blijft een kind bij WereldOuders?

Dat is voor elk kind verschillend en hangt af van zijn of haar capaciteiten wat betreft beroep en studie. Veel kinderen verlaten het programma na voltooiing van de vakopleiding om werk te zoeken. Anderen blijven bij WereldOuders tot ze een hogeschool of universitaire studie hebben afgerond. Omdat de schoolsystemen per land verschillen en kinderen vaak op latere leeftijd gaan studeren, is de beëindiging van het wereldouderschap dus niet leeftijdgebonden.

Wat gebeurt er als mijn sponsorkind het programma verlaat?

Een kind verlaat het programma als hij zijn opleiding beëindigd heeft, uitzonderingen daargelaten. U wordt daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Indien uw kind om onvoorziene omstandigheden niet meer onder de hoede van NPH valt krijgt u automatisch een nieuw kind toegewezen. Wij zullen u in dit geval schriftelijk informeren.

Kan ik met mijn sponsorkind in contact blijven als hij het programma heeft verlaten?

Nee, dit kan niet. Als de jongvolwassenen het programma verlaten, krijgen ze startgeld mee om hen op weg te helpen in deze nieuwe levensperiode. Daarna moeten ze die verantwoordelijkheid zelf oppakken.

Hoe lang duurt het wereldouderschap?

Een kind heeft elke dag begeleiding en zorg nodig. Door uw financiële ondersteuning krijgt het kind voeding, kleding, onderwijs, medische zorg, een vakopleiding en eventueel hoger onderwijs. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een bijzondere band op te bouwen met uw sponsorkind. Zolang WereldOuders de zorg draagt voor het kind, kan het kind gebruik maken van de kansen die het krijgt. Mocht u zelf uw wereldouderschap willen beëindigen, dan kunt u contact met ons opnemen. De door u afgegeven machtiging wordt door ons stopgezet en wij informeren het programma. Als u wilt, kunt u uw sponsorkind nog een laatste brief sturen.

Waar gaat mijn bijdrage van € 25,- heen?

Uw bijdrage wordt besteed aan de basisbehoeften (onderdak, onderwijs, voeding) van het programma waar uw sponsorkind woont. Wij kunnen niet alleen de kinderen met een sponsorouder deze behoeften bieden en daarom gaat uw bijdrage naar het gehele programma.

Heeft mijn sponsorkind nog andere wereldouders?

Ja. Om alle kosten te dekken die nodig zijn om een kind te verzorgen, op te voeden en op te leiden heeft een kind ook wereldouders in verschillende andere landen. U bent wel de enige Nederlandse Wereldouder van uw kind.

Kan ik met mijn financiële bijdrage profiteren van belastingaftrek?

Ja. Uw giften zijn aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. Echter, als u een Akte van Schenking afsluit, vervallen deze voorwaarden en is uw vaste bijdrage in zijn geheel aftrekbaar. Meer informatie hierover vindt u hier.

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top