Yamileth wil graag lerares worden | WereldOuders

Yamileth wil graag lerares worden

Yamileth is een intelligent zestienjarig meisje dat op haar zevende in het familiehuis in El Salvador kwam wonen. Ze heeft de droom om lerares te worden en werkt er stapje voor stapje aan om deze droom te verwezenlijken! 

Uit recent onderzoek blijkt dat er wereldwijd 62 miljoen meisjes, in de leeftijd van zes tot vijftien jaar, niet naar school gaan. Voordat Yamileth bij WereldOuders kwam wonen was zij een van hen. Haar moeder liet haar in de steek en haar vader heeft ze nooit gekend. Daarom woonde ze bij haar oma maar die kon haar niet alles bieden wat ze nodig had, zoals onderwijs. Yamileth kwam in ons familiehuis wonen toen ze zeven jaar oud was en ging hier ook naar school. Al snel kwam ze erachter dat ze leren erg leuk vond!

Yamileth is zich bewust van de situatie van meisjes in El Salvador. Meisjes hebben in dit land namelijk niet dezelfde mogelijkheden om naar school te gaan als jongens hebben. Soms blijven meisjes daarom thuis wonen om op te passen op jongere broertjes en zusjes of om klusjes te doen. Yamileth heeft hier een duidelijke mening over “Ik denk dat zowel jongens als meisjes dezelfde vaardigheden hebben om te leren. Ik begrijp niet waarom ouders meisjes niet naar school sturen. Het is ook belangrijk voor hen om te leren!”. 

Naast leren ontdekte Yamileth ook dat ze verschillende andere talenten heeft. Ze is erg muzikaal en speelt graag muziekinstrumenten zoals de bas en de viool. Daarnaast is ze al geruime tijd onderdeel van het koor van het familiehuis. In 2016 behaalde ze haar schooldiploma. Ze zit nu op de middelbare school en behaalt goede resultaten.

Een van de dromen van Yamileth is om lerares te worden. Ze heeft het altijd leuk gevonden om dingen aan anderen uit te leggen en is bereid om veel te doen om haar droom te verwezenlijken. “Ik wil al lerares worden sinds ik klein ben omdat ik andere kinderen wil leren wat ik heb geleerd toen ik bij WereldOuders kwam wonen”, aldus Yamileth.

Het is bewonderenswaardig hoe Yamileth over haar leven denkt; ze denkt niet aan het verelden en richt zich volledig op de toekomst. "Ik ben er trots op een meisje te zijn, want we zijn sterk en in staat om onze doelen in het leven te bereiken", aldus Yamileth.

FacebookTwitterEmail

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top