Better Care Network Netherlands | WereldOuders

Better Care Network Netherlands

WereldOuders is onderdeel van Better Care Network Netherlands (BCNN). Better Care Network bestaat sinds 2007 en is een netwerk van organisaties die hulp bieden aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in ontwikkelingslanden. Hiervan zijn ook organisaties als SOS Kinderdorpen, Defence for Children, Kerk in Actie en Wilde Ganzen lid. Het doel van dit netwerk is om via samenwerking de hulp aan kinderen te verbeteren. Daarnaast voert BCNN de campagne Stop Weeshuistoerisme’ tegen stages en kortdurend niet-professioneel vrijwilligerswerk in weeshuizen, waar WereldOuders ook volledig achter staat.

Het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind (1989) en de Richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor Kinderen (2009) zijn richtinggevend voor het werk van het Better Care Network Netherlands.

Campagne BCNN; 'Stop Weeshuistoerisme'

Jaarlijks reizen duizenden Nederlandse schoolverlaters, studenten in een tussenjaar en andere jongeren via vrijwilligersorganisaties af naar weeshuizen. Ze betalen aan de organisatie heel veel geld om een aantal weken “met kinderen te werken”. Vaak wordt dit gecombineerd met een backpackvakantie of een taalcursus. Het doel van de meeste jongeren is om zelf een mooie ervaring op te doen. Sommige jongeren willen echt helpen en hebben voordat ze gaan echt het idee dat ze goed werk gaan doen. Helaas is dit doorgaans juist niet in het geval. Sterker nog, in werkelijkheid veroorzaken deze trips meer schade dan dat het iets goeds oplevert. Veel kinderen zijn bij deze praktijken namelijk in werkelijkheid geen wees maar worden bij elkaar gebracht zodat de jongeren er mee kunnen “werken”. Het geld dat de jongeren voor hun “vrijwilligerswerk” betalen is een grote bron van inkomsten voor de organisatie. Kinderen worden daarvoor soms zelfs bij hun familie weggehaald! Daarnaast veroorzaakt het komen en gaan van de vrijwilligerstoeristen bij deze kinderen hechtings- of/en ontwikkelingsproblemen. Als vrijwilliger of stagiair houd je deze commercie in stand, hoe goed je bedoelingen ook zijn!

Better Care Network Netherlands voert daarom de campagne ‘Stop Weeshuistoerisme’. Hierin worden jongeren ontmoedigd vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis. Via social media krijgen ze heldere informatie over de risico’s die gepaard gaan met dit soort werk en wat goede alternatieven zijn als je een bijdrage wilt leveren aan een betere wereld.

Meer weten over deze campagne? Klik dan hier om de campagnewebsite te bezoeken! 

WereldOuders en vrijwillgers

WereldOuders staat volledige achter de visie van Better Care Network Netherlands over weeshuistoerisme en werkt uit principe niet met studenten die stage willen lopen, noch met schoolverlaters, tussenjaar- of andere korte termijnvrijwilligers. WereldOuders is dan ook geen vrijwilligersorganisatie en wij zoeken geen leuke baantjes voor vrijwilligers maar werken daarentegen uitsluitend vanuit de behoeften van onze programma's en vanuit het belang van de kinderen.

In onze programma's is veel behoefte aan specialisten op het gebied van jeugdzorg, gezondheidszorg en andere gebieden. Als deze niet te vinden zijn in het land zelf worden professionals uit het buitenland gevraagd op deze vrijwilligersvacatures te solliciteren. Onze vrijwilligers in het internationale vrijwilligersprogramma zijn afgestudeerd en gaan als young professional in hun eigen vak aan de slag in een van onze programma's. Ze spreken daarnaast Spaans of willen dit leren voor de start van hun werk. Ze gaan voor minimaal een jaar aan de slag en starten in januari of juli, tegelijk met vrijwilligers uit de andere landen. Dit is een belangrijke voorwaarde welke zorgt voor continuïteit en voorspelbaarheid hetgeen belangrijk is voor onze kinderen. Om dit werk te doen betalen vrijwilligers niets; daarentegen helpt WereldOuders hen door het betalen van hun ziektekosten-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Daarnaast krijgen ze in het programma een kleine maandelijkse onkostenvergoeding.

Klik hier voor meer informatie over vrijwilligerswerk voor WereldOuders en de voorwaarden die we stellen aan young professionals die in het veld aan de slag gaan.

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top